Projekt gennemførelse

Virksomheden står overfor et projekt, der kræver en solid, kompetent og erfaren projektleder, som kan sikre projektets gennemførelse fra start til slut. Projektet udføres i den eksisterende organisation evt. i samarbejde med forskellige tilknyttede interessenter. Projektet er essentielt for virksomheden og derfor er såvel tidsplan som økonomi kritisk for virksomheden.

Projekterne kan være indenlandske eller placeret i udlandet.

Det er afgørende for virksomheden, at opgaven løses i henhold til de fastsatte rammer. Projekterne kan være af meget forskelligartet kategori og karakter:

  • Opbygning af en fabriksfacilitet eller et procesanlæg.
  • En projektopgave som kræver en bred indsigt med mange fagdiscipliner og med mange involverede.
  • Udviklingsprojekt på tværs i den eksisterende organisation og/eller med eksterne aktører.

Virksomheden sikrer med denne løsning, at projektet bliver styret fra A til Z inden for de aftalte og afstukne rammer. Virksomheden skal således ikke koncentrere energi på at styre projektet. Afklaring af delopgaver og ændringer i projektforløbet bliver åbent fremlagt for ledelsen, således der til enhver tid er fuld klarhed over status og projektforløbet.